Klantenservice 020 612 66 28

Algemene Voorwaarden

 

 

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING:

Lijndienst- Lowcost & Calsedon vliegtickets:

Algemene voorwaarden van Atlasfly.nl en de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Hotels:

Algemene voorwaarden van Atlasfly.nl en voorwaarden van de betreffende leverancier.

Autohuur:

Algemene voorwaarden van Atlasfly.nl en de voorwaarden van de betreffende leverancier.

Verzekeringen:

Algemene voorwaarden van Atlasfly.nl en de voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij.


BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN

Atlasfly.nl is een online reisagent die via haar website op naam van de reiziger boekingen kan maken voor vliegtickets en/of hotelovernachtingen en/of huurauto’s en/of zakenreizen en/of vakanties. Atlasfly.nl is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst van opdracht. Atlasfly.nl treedt niet op als reisorganisator/touroperator.

In deze voorwaarden wordt gesproken over informatie, adviezen, bemiddeling en reserveringen van en door Atlasfly.nl. Dit geschiedt door informatie, advies op maat en sturing door onze site en middels e-mail of telefonisch contact. Ook daar waar u zelf handelingen verricht bemiddelt Atlasfly.nl voor u en maakt de reserveringen. In het vervolg van deze voorwaarden dient u uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze te interpreteren.

Atlasfly.nl is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, touroperator of hotelier van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier verkrijgen. Atlasfly.nl is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal Atlasfly.nl u bij boeking middels e-mail wel algemene informatie kunnen verstrekken.

Atlasfly.nl zal u over het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per e-mail of per post toegezonden worden. Atlasfly.nl kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Wij wijzen alle passagiers van en naar de USA erop dat voor reizen naar de USA specifieke voorwaarden gelden. Per 12 januari 2009 zijn alle reizigers onder het Visa Waiver Programma verplicht een elektronische reistoestemming te krijgen voordat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig naar de Verenigde Staten van Amerika. De informatie met betrekking tot de voorwaarden kunt u hier nalezen. De aanvraag moet minimaal 72 uur voor vertrek online worden ingediend op de website van ESTA. Zonder deze aanmelding is reizen naar of via de Verenigde Staten niet mogelijk. Per 8 september kost een ESTA aanvraag 14 dollar per persoon en moet bij de aanvraag worden voldaan. Uw gegevens zijn toegankelijk voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.

Daarnaast bent u als reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven en kunnen inchecken voor de vluchten. Wij adviseren onze reiziger te allen tijde tweeënhalf tot drie uur voor vertrek van de vlucht aanwezig te zijn, daar luchtvaartmaatschappijen doorgaans vanaf één uur voor vertrek de incheckbalie kunnen sluiten. Wanneer u niet bent ingecheckt en de incheckbalie is gesloten, zult u niet meer worden toegelaten op de vlucht.

Indien u een enkele reis heeft geboekt is het noodzakelijk dat u zich bij de Ambassade of Consulaat goed laat informeren over de benodigde formaliteiten. U koopt een enkele reis op eigen risico.

U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.

De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Atlasfly.nl te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Wij maken u erop attent dat telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.


Artikel 1 – Begripsbepalingen

1. De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Atlasfly.nl waarbij Atlasfly.nl  zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
2. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
3. De vervoerder, accommodatie-verschaffer, autoverhuurder en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
4.a. De opdrachtgever (aanmelder), of b. degene te wiens behoeve de door Atlasfly.nl verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
5. De dagen:
maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Atlasfly.nl uitdrukkelijk andere openingstijden aangeeft.


Artikel 2 – De opdracht in het algemeen

1. De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site van Atlasfly.nl bevestigt, dan wel per e-mail, fax of mondeling de opdracht verstrekt.
2. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
3. De opdrachtgever is jegens Atlasfly.nl en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Atlasfly.nl zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Atlasfly.nl dat vooraf bekend maken.
4. De (opdracht) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden ge-e-maild, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
5. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden gemaild zal deze door Atlasfly.nl worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
6. Losse diensten zijn op verzoek samengesteld en afkomstig van diverse leveranciers. Wij dragen geen zorg voor de inkoop van de diensten en kunnen dan ook niet instaan voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten.
7. Het reserveren van tickets van verschillende luchtvaartmaatschappijen binnen 1 route is voor eigen risico van de opdrachtgever.
8. De opdrachtgever is zowel jegens Atlasfly.nl als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Atlasfly.nl.


Artikel 3 – De reserveringsopdracht

1. De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.\
2. De opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Atlasfly.nl.
Indien u een reservering heeft gemaakt bij Atlasfly.nl dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Het Atlasfly.nl-team behoudt te allen tijde het recht om binnen 24 uur na reservering zich te herroepen op de bovengenoemde reisgegevens en tarieven. Bij zonvakanties is deze termijn 48 uur en geldt tijdens werkdagen. Dit omdat wij afhankelijk zijn van systemen van derden. Indien uw betaling niet is voldaan binnen 24 uur is de kans aanwezig dat uw vliegtarief is gewijzigd. Indien u niet betaalt en afziet van uw boeking dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 7 Wijzigingen en Annuleringen.
– Bij annulering van uw zonvakantie is Atlasfly.nl genoodzaakt om € 100,- p.p. in rekening te brengen. Boekingskosten, Creditcard kosten en evt. de annuleringsverzekering wordt niet gerestitueerd. Tevens zullen wij u doorbelasten volgens de geldende annuleringskosten als vermeld in de ANVR Voorwaarden. Bestaat uw zonvakantie uit meerdere providers dan gelden er andere annuleringsvoorwaarden, deze kunt u opvragen bij één van onze reisspecialisten via 020-763 0444.
3. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Het tarief & luchthavenbelasting zijn pas gegarandeerd nadat de tickets geprint zijn.
Informeer voor het boeken naar de voorwaarden van een ticket. In het algemeen zijn de voorwaarden die de airline aan een ticket stelt erg streng. Denk bij deze voorwaarden o.a. aan geldigheid, wijziging- en annuleringskosten, voorwaarden & condities.
4. Bij het online boeken van vliegtickets zijn de kosten opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast de ticketprijs, luchthavenbelastingen en eventuele andere toeslagen als een veiligheidstoeslag en/of brandstoftoeslag worden er ook Customer Service Charge en boekingskosten gerekend. De hoogte van deze charge en boekingskosten kan verschillen per gekozen maatschappij, reisperiode, land van boeken, tijdstip van boeken en is afhankelijk van het aantal eerder gemaakte boekingen van de hoofdboeker. In stap 4 wordt het totale kostenoverzicht getoond inclusief alle kosten en eventueel bijgeboekte producten.
5. Wij willen u erop attent maken dat boekingen die via onze site worden gemaakt definitief zijn. De zogenoemde “bedenktijd”, die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets, auto- en camperhuur, hotels, pakketreizen en verzekeringen. Vanaf het moment dat u op bevestigen hebt geklikt is uw boeking definitief. Indien u niet betaalt en afziet van uw boeking dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 7 Wijzigingen en Annuleringen.
6. Alle mededelingen van Atlasfly.nl of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever een boeking maakt verzekert hij ons gemachtigd te zijn om deze voorwaarden te aanvaarden. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep. Indien de opdrachtgever een boeking maakt voor meer dan één persoon, is hij verantwoordelijk voor alle verschuldigde betalingen voor elk groepslid waarvoor een boeking is gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot de aankoop over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever van ons of andere reisorganisatoren heeft ontvangen wordt doorgegeven aan alle leden van de groep. Alle informatie die door ons aan de opdrachtgever wordt overgemaakt zal worden beschouwd als overgemaakt aan elk lid van de groep waarvoor een boeking is gemaakt door de opdrachtgever.
7. Bij reserveringen voor Low Cost luchtvaartmaatschappijen ontvangt de opdrachtgever een boekingsbevestiging per mail. Reserveringen voor Low Cost Luchtvaartmaatschappijen kunnen via www.Atlasfly.nl gemaakt worden. De Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden moeten rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij worden opgevraagd door de opdrachtgever. Low Cost luchtvaartmaatschappijen kunnen afwijkende bagageregelingen toepassen. De specifieke bagageregelingen dient de opdrachtgever op te vragen bij de Low Cost Luchtvaartmaatschappij waarmee wordt gevlogen.
8. Atlasfly.nl maakt gebruik van e-tickets, dit is de elektronische versie van het papieren vliegticket. Over het algemeen maken alle airlines gebruik van e-tickets.
9. In de reisbescheiden van de opdrachtgever worden vluchttijden als leidraad weergegeven. Alle vertrek- en aankomsttijden op het e-ticket worden door de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen bekendgemaakt. Indien zich wijzigingen voordoen in de vertrek- en/of aankomsttijd kan de opdrachtgever Atlasfly.nl hier niet verantwoordelijk voor stellen.
10. Atlasfly.nl heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de opdrachtgever een specifieke plaats wenst, dient er zo vroeg mogelijk worden ingecheckt bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Wij kunnen niet garanderen dat aan de wens van de opdrachtgever kan worden voldaan.
11. Indien een vlucht op het e-ticket als “direct” wordt omschreven betekent dit niet per definitie dat het om een non-stop vlucht gaat. Met een directe vlucht wordt bedoeld dat tijdens de reis niet van vliegtuig veranderd dient te worden.
12. Indien de opdrachtgever meer dan 28 weken zwanger is raden wij aan contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Sommige maatschappijen weigeren passagiers toe te laten die op het moment van reizen meer dan 28 weken zwanger zijn. Baby`s dienen minimaal 6 weken te zijn op het moment van reizen en hebben geen recht op een eigen vliegtuigstoel. Voor kinderen vanaf 2 jaar dient een eigen stoel te worden geboekt. Een kind kan alleen als baby worden beschouwd als het op de datum van de terugreis jonger dan 2 jaar is.
13. Bij reserveringen voor lijndienstvluchten ontvangt de opdrachtgever per e-mail een boekingsbevestiging en een betalingsbevestiging. Dit is een email waarin gemeld wordt dat het ticket is afgegeven. Indien u geen e-mail met het elektronische ticketnummer ontvangt van Atlasfly.nl, dient de opdrachtgever contact op te nemen met het callcenter.
14. Nadat de opdrachtgever de Algemene boekingsvoorwaarden heeft bevestigd, is wijzigen of annuleren niet kosteloos mogelijk. Een boeking is pas akkoord als de opdrachtgever onze bevestigingse-mail heeft ontvangen.
15. Het kan voorkomen dat tarieven vanaf een Europese luchthaven met overstap in Amsterdam voordeliger zijn dan tarieven met vertrek vanaf Amsterdam. Dit komt door het verschil in luchthavenbelasting tussen Schiphol en andere Europese landen. Het is niet toegestaan om bij vluchten vanaf een andere Europese luchthaven op en/of uit te stappen in Amsterdam.
In sommige gevallen kan de luchtvaartmaatschappij de klant hiervoor een boete opleggen of de betreffende vlucht annuleren.
16. Bij reserveringen van tickets met meerdere vluchtsegmenten dient de klant ten alle tijden gebruik te maken van alle geboekte segmenten. Indien de klant een segment niet gebruikt zal de luchtvaartmaatschappij de vervolg segmenten annuleren.
Segmenten die niet worden gebruikt kunnen niet worden gerestitueerd door zowel Atlasfly.nl als de luchtvaartmaatschappij.
17. De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens door te geven aan Atlasfly.nl tijdens de reserveringsopdracht. Indien de gegevens wijzigen stelt de klant Atlasfly.nl hiervan op de hoogte. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens is Atlasfly.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de klant. Onder contactgegevens wordt verstaan: adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).
18. In geval van een overstap tussen twee luchthavens in dezelfde plaats (inter-airport-overstap), is de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze van transport tussen deze luchthavens. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden niet vergoed door de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig inchecken voor en boarden van de vervolgvlucht, dit geldt ook voor uw bagage. Bij het bepalen van de minimum overstaptijd in de dienstregeling, houden de luchtvaartmaatschappijen uiteraard rekening met een gemiddelde overstaptijd die nodig wordt geacht. Hierbij houden zij rekening met algemene factoren die van invloed kunnen zijn tijdens uw overstap, dit geldt zowel voor de passagiers als de te vervoeren bagage.


Artikel 4 – Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Atlasfly.nl aangegeven termijn aan Atlasfly.nl te zijn voldaan en bijgeschreven op één van de giro- of bankrekeningen van Atlasfly.nl. Atlasfly.nl is bevoegd zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) de verschuldigde bedragen te incasseren. Voor online boekingen geldt dat de betalingen per direct en/of online via Ideal of creditcardbetaling bijgeschreven dienen te zijn op één van de giro-of bankrekeningen van Atlasfly.nl.
2. Atlasfly.nl zal bij het verstrekken van de opdracht(en) voor bijv. een pakketreis minimaal een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).
Bij vrijwel alle luchtvaarttickets hanteert de luchtvaartmaatschappij de regel dat het ticket(s) meteen na reservering gemaakt dient te zijn. Het ticket(s) kan en zal pas gemaakt worden na ontvangst van het volledige -voor de gehele opdracht- verschuldigde bedrag.
3. Indien er een aanbetaling is verlangt dient het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Atlasfly.nl te zijn ontvangen.
4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Atlasfly.nl heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.
5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.
6. Een creditcard is verplicht bij autohuur.
7. Om wijzigingskosten, uwerzijds, te voorkomen dient u voordat de betaling door ons is ontvangen, onjuist vermelde gegevens op de factuur kenbaar te maken.
8. Indien de opdrachtgever naar een risicobestemming reist staat Atlasfly.nl in haar recht te vragen om een andere betaalwijze dan per creditcard. In het belang van de opdrachtgever en Atlasfly.nl wordt van reizigers naar risicobestemmingen om een andere betaalwijze gevraagd. Indien geen andere betaling door ons wordt ontvangen wordt er geen ticket afgegeven.
9. Lowcost maatschappijen berekenen toeslagen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuks bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Lowcost maatschappijen berekenen ook kosten voor onder andere consumpties aan boord, inchecken op de luchthaven i.p.v. online. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de toeslagen die de lowcost maatschappij berekent.
10. Indien een betaling met creditcard, iDeal, Mistercash of Telebankieren tijdens het boekingsproces niet wordt geaccepteerd of mislukt door een bekende of onbekende reden, is de boeking wel definitief. Er is reeds door u akkoord gegeven door de boeking en de boekingsvoorwaarden te bevestigen in stap 4. De betaling dient binnen 24 uur bij Atlasfly.nl binnen te zijn.
11. Luchthavens in verschillende continenten kunnen ter plaatse een extra luchthavenbelasting berekenen. Deze luchthavenbelasting staat los van het door u geboekte ticket, maar wordt plaatselijk berekend door de luchthaven. Dit bedrag kan variëren en verschilt per bestemming. Atlasfly.nl stelt zich niet aansprakelijk voor deze kosten daar passagiers wordt verplicht deze op de desbetreffende luchthaven te betalen. De klant dient zelf te informeren naar de hoogte van de kosten voor de desbetreffende bestemming.
12. Voor zonvakanties bieden wij zowel pakketreizen aan van de bekende touroperators als samengestelde pakketten die bestaan uit losse onderdelen van diverse aanbieders.
Voor zonvakantie pakket van de touroperator met een vertrekdatum binnen 8 weken vanaf het moment van boeken dient direct het volledige bedrag te worden betaald. Boekt u een zonvakantie met meer dan 8 weken voor aanvang van de reis, kunt u een aanbetaling doen van 25% van de totale reissom plus de boekingskosten en de kosten van de reis- en of annuleringsverzekering indien u deze heeft afgesloten. De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum bij ons binnen te zijn. Voor de restantbetaling ontvangt u ongeveer 10 weken voor vertrek per mail een IDEAL betalingslink om de restantbetaling te voldoen.
Voor de samengestelde pakketten is het niet mogelijk een aanbetaling te doen en dient het volledige bedrag bij boeking te worden voldaan.
In de betaalstap tijdens het boekproces wordt de aanbetaling aangegeven indien dit bij uw boeking mogelijk is.


Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1. Atlasfly.nl zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Atlasfly.nl geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
Atlasfly.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
3. Voor zover Atlasfly.nl zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Atlasfly.nl beperkt tot maximaal 20% van de gefactureerde diensten.
Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.
4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
5. Atlasfly.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Atlasfly.nl en/of de door deze ingeschakelde derde.
6. Informeer naar visa & vaccinaties bij betreffende instanties. Atlasfly.nl kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.
7. Atlasfly.nl is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Boekingskosten, Creditcard kosten en eventuele annuleringverzekering worden niet gerestitueerd. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
8. Consumenten die via www.Atlasfly.nl een boeking gemaakt hebben, ontvangen per mail informatie van Atlasfly.nl over acties en reisaanbiedingen. Consumenten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief worden wekelijks door Atlasfly.nl geïnformeerd over acties en reisaanbiedingen.
9. Atlasfly.nl kan niet garanderen dat aan de vraag naar speciale verzoeken kan worden voldaan, omdat we geen directe controle hebben over de manier waarop de diensten worden verleend door onze leveranciers.
10. Atlasfly.nl kan geen aansprakelijk aanvaarden of enige vorm van compensatie betalen als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht omvatten: ongebruikelijke, onvoorspelbare, onvermijdelijke gebeurtenissen waar Atlasfly.nl geen controle over heeft, zoals sluiting van een luchthaven door natuurrampen, een aswolk, terroristische activiteiten, brand, slechte weersomstandigheden tijdens vakantie, burgerlijke opstandigheid en oorlog en faillissement.
11. Atlasfly.nl kan geen aansprakelijk aanvaarden bij faillissement van de luchtvaartmaatschappij.
12. Accommodaties
a. Atlasfly.nl wijst u er op dat de informatie met betrekking tot de afstand tussen het stadcentrum en de locatie van accommodaties op de voorziene kaarten louter informatief zijn. Indien u een accommodatie wenst binnen een bepaalde afstand van het stadcentrum of nabij een specifieke locatie, dient u vóór de boeking contact op te nemen met de accommodatie in kwestie.
b. Indien Atlasfly.nl de gewenste accommodatie niet kan bevestigen, nemen wij telefonisch contact op met de opdrachtgever om een alternatieve accommodatie naar wens te vinden.
c. Atlasfly.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijke beperkingen in faciliteiten als gevolg van de aanwezigheid van andere hotelgasten en hun activiteiten. Accommodaties mogen hun faciliteiten veranderen zonder Atlasfly.nl daarbij eerst op de hoogte te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de faciliteiten met de accommodatie te bevestigen tijdens de reis. Seizoensgebonden faciliteiten kunnen door de accommodatie, zonder vooraankondiging, in of buiten gebruik worden gesteld. Maaltijden zijn alleen inbegrepen indien vermeld op de zoekresultaten van de accommodatie en op de boekingsbevestiging.
d. Atlasfly.nl  wijst u er op dat er ter plaatse een toeristenbelasting, zogeheten ‘resort fee’ berekend kan worden. Dit bedrag, afhankelijk van uw bestemming wordt per persoon per nacht berekend en dient ter plaatse aan de accommodatie te worden betaald. Atlasfly.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze kosten.
13. Auto- en Camperreserveringen
a. Auto- en camperverhuurbedrijven hanteren een minimumleeftijd om een auto of camper te mogen huren zonder een extra toeslag te moeten betalen; deze minimumleeftijd is 25 jaar of ouder. Chauffeurs tussen 21 en 24 jaar betalen een extra toeslag die ter plaatse dient te worden betaald. In de huurvoorwaarden van de desbetreffende huurmaatschappij leest de opdrachtgever alle toeslagen die de maatschappij hanteert.
b. Indien de chauffeur van een auto- of camper ouder is dan 60 jaar is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de maximumleeftijd te controleren die de verhuurmaatschappij hanteert. De maximumleeftijd varieert per maatschappij. Indien de opdrachtgever deze gegevens niet controleert bestaat de kans dat er geen auto of camper gehuurd kan worden op de plaats van bestemming.
c. Verhuurmaatschappijen aanvaarden alleen creditcards voor de betaling van de huurwaarborg op de verhuurlocatie. De creditcard moet eigendom zijn van de chauffeur. Atlasfly.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van compensatie indien de chauffeur niet over een creditcard beschikt op het ogenblik dat de auto of camper wordt afgehaald en de verhuur door de verhuurmaatschappij wordt geweigerd.
d. Verhuurmaatschappijen berekenen veelal een no show fee en deze is in sommige gevallen de volledige huurprijs. Bij no show kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.
e. Indien de huurprijzen door verhuurmaatschappijen worden verhoogd is Atlasfly.nl  genoodzaakt deze kosten op het moment van verhuur aan de opdrachtgever te berekenen. Omdat prijsverhogingen worden opgelegd door derden, zijn deze extra kosten niet te voorkomen.
f. Autohuur is ten alle tijden op aanvraag bij de verhuurmaatschappij. Indien de aanvraag niet akkoord komt zal Atlasfly.nl u een ander aanbod doen indien beschikbaar voor de gewenste huurperiode. Dit kan effect hebben op de soort auto en het bedrag van de huursom.
14. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of transportbedrijf voor de geboekte reis van toepassing zijn. Atlasfly.nl is uitsluitend erkend als organisator voor reizen en vakanties en controleert of exploiteert geen enkele luchtvaartmaatschappij, vervoersbedrijf of spoormaatschappij.
15. Indien volgens onze mening of volgens die van onze leveranciers, het gedrag van de opdrachtgever ongepast is of gevaar, belediging, leed of schade aan derden veroorzaakt of waarbij het risico bestaat op beschadiging van de eigendom van anderen, kunnen wij en/of onze leveranciers de nodige actie ondernemen teneinde de veiligheid en het comfort te verzekeren van andere klanten, hun eigendom en die van onze leveranciers, inclusief het beëindigen van de reis van de opdrachtgever, in welk geval onze verantwoordelijkheid en die van onze leverancier tegenover de opdrachtgever onmiddellijk ophoudt te bestaan. De opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van alle kosten die wij uit noodzaak hebben moeten maken als gevolg van een dergelijke beëindiging van de reis.
16. Indien de opdrachtgever gehandicapt of hulpbehoevend is, over een beperkte mobiliteit beschikt of om een bepaalde reden speciale bijstand vereist dient de opdrachtgever ons hiervan op de hoogte te brengen op het ogenblik van boeken. Als deze vereisten vóór de afreis veranderen, dient de opdrachtgever ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies dat de opdrachtgever lijdt indien wij of onze leveranciers niet in staat zijn om aan de vereisten te voldoen.
17. Wanneer de klant besluit meerdere afzonderlijke tickets te boeken bij Atlasfly.nl en/of een andere reisorganisatie, is de klant zelf verantwoordelijk voor eventuele omboekkosten wanneer vluchten door wijzigingen en/of annuleringen vanuit de luchtvaartmaatschappij niet meer op elkaar aansluiten.
18. Vertrektijden die staan vermeldt op het door Atlasfly.nl uitgegeven E-tickets zijn ten allen tijden lokale tijden. De klant is zelf verantwoordelijk om op de hoogte zijn van de actuele vertrektijd.
19. Atlasfly.nl is niet aansprakelijk voor incheckkosten die een lowcost maatschappij berekend. De klant wordt via het e-ticket op de hoogte gesteld van deze regel en de werkwijze voor het online inchecken.
20. E-mail
De informatie in een door Atlasfly.nl verzonden e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlasfly.nl niet toegestaan. Atlasfly.nl kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender.


Artikel 6 – Documenten

1. Voor alle reizen naar het buitenland zijn geldige reisdocumenten vereist. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Afhankelijk van de nationaliteit van u en/of uw medereiziger(s) en uw reisbestemming(en) gelden hiervoor verschillende bepalingen. U kunt deze bepalingen terugvinden op de website van Visum Centrale. Via deze dienst kunt u tevens uw visum aanvragen op www.visumcentrale.nl. Let wel: deze site gaat uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor actuele informatie voor andere nationaliteiten kunt u terecht bij de ambassade(s) van het land van uw bestemming(en).
2. Voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites thuisvaccinatie.nl, ggd.nl of havenziekenhuis.nl.
3. Atlasfly.nl kan op uw verzoek per e-mail algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.
4. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schema-wijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen. Atlasfly.nl streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, dan wel dat de informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Deze informatie kunt u verkrijgen op Teletekst: vertrek-en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141 en op internet: www.schiphol.nl
5. Daar vluchtnummers en -tijden alsook luchtvaartmaatschappijen ook tijdens uw reis kunnen veranderen dient u tijdig voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren.
6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van alle juiste reisbescheiden. Atlasfly.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden, of het niet ontvangen van de reisbescheiden (vouchers/tickets).
7. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de naam op het paspoort exact overeenkomt met de naam op het ticket. Bij een onjuiste benaming op het ticket is het mogelijk dat de opdrachtgever niet mag reizen en de eventuele afgesloten reisverzekering ongeldig is. Indien de opdrachtgever, na het boeken van een vakantie maar vóór het afreizen, van naam verandert, bv. als gevolg van een huwelijk, moet Atlasfly.nl hier onmiddellijk van op de hoogte worden gebracht, zodat we de nodige aanpassingen kunnen maken op de reisdocumenten.
8. Wij raden de opdrachtgever aan een geschikte reisverzekering af te sluiten om (tot een minimum) de kosten te dekken die men oploopt bij een reisannulering of voor dringende medische bijstand, inclusief repatriëring, in geval van ongeval of ziekte terwijl de opdrachtgever zich in het buitenland bevindt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever na te gaan of de verzekering die wordt afgesloten geschikt is en volstaat aan de specifieke behoeften.


Artikel 7 – Wijzigingen & Annuleringen

1. Vliegtickets
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen telefonisch op 020-763 0444 of per e-mail via info@Atlasfly.nl en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien onze medewerkers informatie verstrekken over annuleringen, kosten en /of gevolgen hiervan, is Atlasfly.nl niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie. Atlasfly.nl heeft altijd de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke toezeggingen te herroepen. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die Atlasfly.nl moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Naast de door ons gepubliceerde wijzigings-en annuleringskosten brengen wij de volgende kosten in rekening:
Voor dat ticket is uitgegeven:
Wijzigen: € 30,- per persoon
Annuleren: € 50,- per persoon + reserveringskosten
Nadat ticket is uitgegeven: (dit is nadat uw betaling door ons ontvangen is)
Wijzigen: € 75,- per persoon + de doorberekende kosten van de airline (deze kosten zijn vaak 100%)
Annuleren: Dit is zeer afhankelijk van de voorwaarden. Vaak zijn de kosten 100%, in het gunstige geval zijn de kosten vanaf 35% van het totaalbedrag.
Indien de opdrachtgever wil annuleren om reden van een tijdswijziging en/of annulering vanuit van de airline, geldt dat minimaal de reserveringskosten gehandhaafd blijven met een maximum tot 100% kosten van de reissom. Dit laatste is echter afhankelijk van verschillende factoren zoals voorwaarden van de airline en/of het tarief.
Indien u eventueel teruggave verwacht van de airline naar aanleiding van een klacht, wijziging of annulering, kan dit lang duren. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de leverancier. Wanneer wij het eventueel terug te storten bedrag van hen ontvangen hebben, zullen wij het zo snel mogelijk aan u over maken. U dient er rekening mee te houden dat luchtvaartmaatschappijen in dergelijke gevallen erg traag kunnen zijn en de procedure minstens een paar maanden kan duren. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Lijndienstvluchten

Per airline kunnen de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden verschillen voor een lijndienstvlucht. Voor het wijzigen van de reis hanteert Atlasfly.nl een fee van € 30,- per ticket naast de kosten die de airline berekent. De opdrachtgever dient het wijziging- of annuleringsformulier in te vullen om de procedure na te vragen voor de desbetreffende reis is. De kosten zijn per Touroperator, bestemming en vertrekdatum verschillend.

3. Low cost vluchten

De annuleringskosten voor Low Cost Airlines bedragen 100%, dit betekent dat de opdrachtgever bij annulering van deze vlucht helaas geen restitutie kan verkrijgen via Atlasfly.nl of de airline. Indien de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten, adviseren wij bij de verzekeringsmaatschappij te informeren of de reden van annuleren valt onder de dekking van de afgesloten annuleringsverzekering. Indien de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten via Atlasfly.nl dan moet er contact worden opgenomen met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Voor het wijzigen van een low cost vlucht hanteert Atlasfly.nl een fee van € 50,- per ticket naast de kosten die de airline berekent.

4. Hotels

Wijzigingskosten en annuleringskosten zijn te allen tijde op aanvraag bij de leverancier/hotelier. Indien u de boeking wilt wijzigen of annuleren kunt u de actuele kosten bij Atlasfly.nl opvragen.

Naast de wijzigings-en annuleringskosten van de leverancier/hotelier brengt Atlasfly.nl de volgende kosten in rekening;

Wijzigingen: € 30,-

Annuleringen: € 30,- Daarnaast worden boekingskosten, Creditcard kosten en evt. annuleringsverzekering niet gerestitueerd

5. Autohuur/Camperhuur

Voor het wijzigen van de auto- en camperhuur hanteert Atlasfly.nl een fee van

€ 30,- per boeking naast de kosten die de verhuurmaatschappij berekent.

Om de annuleringskosten op te vragen dient de opdrachtgever contact op te nemen met onze service desk. Annuleringskosten zijn per verhuurmaatschappij, bestemming en vertrekdatum verschillend. Atlasfly.nl berekent bovenop de annuleringskosten van de verhuurmaatschappij € 75,- annuleringskosten.

Alle wijzigingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid, beperkingen en restricties van de desbetreffende reisorganisator (luchtvaartmaatschappij, hotel, auto- of camperverhuurbedrijf)

6. Naamswijzigingen

De voorwaarden voor naamswijzigingen verschillen per airline. Helaas is het in geen geval mogelijk om een naam geheel aan te passen naar een ander persoon. In de meeste gevallen dient er een geheel nieuw ticket te worden betaald + wijzigingskosten van € 75,-

Het oude ticket wordt ingediend voor refund bij de airline en na 3-6 maanden kunt u het betaalde bedrag minus de wijzigingskosten retour verwachten. Het komt voor dat de airline een speciale procedure hanteert met betrekking tot naamswijzigingen. De opdrachtgever dient het wijzigingsformulier in te vullen om de procedure voor zijn/haar ticket na te vragen bij de desbetreffende airline.

De Algemene Voorwaarden van Atlasfly.nl kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder dat de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. Voorwaarden waarin een wijziging is aangebracht gaan van kracht op het moment dat ze worden getoond op www.Atlasfly.nl en de opdrachtgever de desbetreffende voorwaarden heeft aanvaard.

7. Significante wijzigingen

Significante wijzingen worden gewoonlijk beschouwd als een wijziging van meer dan 12 uur in de vertrektijd van de opdrachtgever; een wijziging in een overzeese bestemming; een wijziging van accommodatie tot een lagere classificatie dan de opdrachtgever heeft geboekt. Indien de vlucht van de opdrachtgever wordt afgelast zullen de rechten en rechtsmiddelen van de opdrachtgever beheerst worden door de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Indien onze medewerkers informatie verstrekken over annuleringen, kosten en /of gevolgen hiervan, is Atlasfly.nl niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie. Atlasfly.nl heeft altijd de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke toezeggingen te herroepen.

8. Schemawijzigingen

Luchtvaartmaatschappijen zijn bevoegd uw reisschema ten alle tijden te wijzigen en of te annuleren. Het type toestel waarmee uw vlucht wordt uitgevoerd kan ook gewijzigd worden door de luchtvaartmaatschappij. Atlasfly.nl zal in overleg met de klant en de desbetreffende luchtvaartmaatschappij een passend alternatief zoeken. In het geval de passagier niet akkoord gaat met het alternatief is er in de meeste gevallen mogelijkheid tot annuleren. De toestemming om het ticket te annuleren vraagt Atlasfly.nl aan bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De restitutie procedure bij de luchtvaartmaatschappijen duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.

8.1. Dienstregeling en annulering van vluchten georganiseerd door Calsedon (Calsedon-vluchten)

8.1.1. Dienstregeling

De vooropgestelde vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld in de lokale tijd van de betreffende luchthaven. De vervoerder stelt alles in het werk om de reizigers en hun bagage met bekwame spoed te vervoeren. Hij spant zich in om de meegedeelde dienstregeling te respecteren.

Het vluchtschema, met inbegrip van (het ontbreken van) plaatsen van tussenlanding, de vertrek- en aankomsturen en/of de uitvoerende luchtvaartmaatschappij vermeld in de dienstregeling of elders, zijn niet gegarandeerd. Ze kunnen te allen tijde, ook na de boeking en dit zelfs tot daags voor vertrek, gewijzigd worden met of zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Ingevolge een wijziging van de dienstregeling of een vertraging kan het gebeuren dat uw terugvlucht pas na middernacht vertrekt, dit is formeel gezien een dag later dan vermeld in de vervoersovereenkomst. Dergelijke afwijking doet geen afbreuk aan de contractuele verplichtingen en kan daarom evenmin aanleiding geven tot korting of terugbetaling.

8.1.2 Controle en herbevestigen van de vluchturen

Om u ervan te verzekeren dat de dienstregeling van uw vlucht niet gewijzigd is, moet u de procedure volgen voor het verifiëren van de vluchturen, zoals die in de reisdocumenten wordt aangegeven. Elke passagier dient uiterlijk 48 uur voor vertrek (liefst 72 uur voor vertrek) de heen- en terugreis nogmaals te laten herbevestigen enkel en alleen via de verschillende vertegenwoordigingskantoren op de bestemmingen of door het callcenter van Calsedon te bellen. Via de website Atlasfly.nl kunt u eenvoudig uw vertrektijden raadplegen via MIJN BOEKING.

8.1.3 Wijzing van uw vluchtschema of vertragingen

Vluchtnummers, vluchttijden of luchtvaartmaatschappijen zoals deze op uw factuur-bevestiging of tickets vermeld staan tijdens of meteen na de reservering kunnen wijzigen, en dit zelfs op de dag van de reis. Het is mogelijk dat Calsedon bv of/en de luchtvaartmaatschappijen waarmee Calsedon samenwerkt schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchtdagen, vluchttijden of de gevlogen route veranderen (b.v. een tussenlanding). Calsedon zal alles in het werk stellen u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Zij kan hiervoor nochtans geen garantie bieden. Om te bewerkstelligen dat deze informatie U tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Kijkt U daarvoor voor U vertrekt nogmaals uw e-mails na en check via het internet of teletekst nogmaals de meest relevante informatie op deze media. Ook bent U gehouden uiterlijk 48 uur voor uw geplande vertrektijd contact op te nemen met een van onze contactcentra om alzo de laatste informatie over uw vlucht te verkrijgen. Het is vanzelfsprekend ook belangrijk dat alle contactinformatie dat U Calsedon beschikbaar stelt tijdens uw boeking accuraat en correct is. Bezorg ons daarom ook contactinformatie op uw bestemming zodat U ten alle tijde kan bereikt worden. Indien Calsedon U uiterlijk twee weken voor afreis niet kan bereiken, wordt de integrale reissom terugbetaald op de rekening waarop betaald is als de reis nog niet aangevat. Als de reis reeds aangevat is, zal de niet-gebruikte route worden terugbetaald. Na terugbetaling vervalt elk recht op de betreffende vlucht, alsook eventuele alternatieve vluchten en worden geen compensaties toegekend van enigerlei aard of vormen zij onder geen beding voorwerp tot schadevergoedingen van welke aard dan ook.

8.1.4 Annulering

Calsedon bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht vluchten te annuleren wegens onvoldoende bezetting of andere veelal commerciële redenen. Indien er geen geschikte alternatieve vlucht voorhanden is, ontvangt u de som terug die u voor de geannuleerde vlucht had betaald. Annuleringen of wijzigingen van vluchten en vluchtschema’s zijn commerciële beslissingen, waar vervoerders niet aansprakelijk voor kunnen worden gesteld.  Er worden bij dergelijke annuleringen geen compensaties toegekend van enigerlei aard of vormen zij onder geen beding voorwerp tot schadevergoedingen van welke aard dan ook. Als een vlucht geannuleerd wordt of een eerder bevestigde vliegtuigplaats door omstandigheden niet meer beschikbaar is, zal de vervoerder U een alternatief aanbieden of voorstellen de prijs van het ticket terug te betalen. Ook kunnen door een wijziging van luchtvaartmaatschappij andere voorwaarden met oa. betrekking tot bagage gelden.  Ook in dergelijke situaties zullen geen compensaties toegekend worden van enigerlei aard of vormen zij onder geen beding voorwerp tot schadevergoedingen van welke aard dan ook. Bij annulering van uw boeking (geldt alleen voor Calsedon vluchten), is er geen restitutie mogelijk op uw ruimbagage die los is bijgeboekt.

8.1.5 Aansprakelijkheid

Met uitzondering van een daad of tekortkoming met het opzet schade te berokkenen en/of roekeloosheid en/of een opzettelijke daad die schade tot gevolg kan hebben, zal de vervoerder in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor fouten of vergetelheid in de dienstregeling of in andere inlichtingen verstrekt door hem zelf, zijn personeel, agenten en onderaannemers met betrekking tot de vertrek- en aankomsttijden of andere vluchtinformatie.

De vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aansluitingen aan de geboekte vlucht.

9. Zonvakanties/Cruises

Bij annulering van uw zonvakantie is Atlasfly.nl genoodzaakt om € 100,- p.p. in rekening te brengen. Boekingskosten, Creditcard kosten en evt. de annuleringsverzekering wordt niet gerestitueerd. Tevens zullen wij u doorbelasten volgens de geldende annuleringskosten als vermeld in de ANVR Voorwaarden. Bestaat uw zonvakantie uit meerdere providers dan gelden er andere annuleringsvoorwaarden, deze kunt u opvragen bij één van onze reisspecialisten via 020-7630444.

10. Wijzigingskosten zonvakanties:

Bij wijzigingen in naam, geboortedatum, vertrekdatum reisduur etc. zal Atlasfly.nl de wijzigingskosten van de betreffende leverancier aan u doorberekenen. Daarnaast brengt Atlasfly.nl eigen wijzigingskosten in rekening. Deze kosten variëren van € 20,- tot € 50,- p.p. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de wijziging. De wijzigingskosten zijn op aanvraag.


Artikel 8 – Rente en incassokosten

1. De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Atlasfly.nl ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van EUR 45,-,tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.


Artikel 9 – Geschillen

1. Op alle geschillen tussen Atlasfly.nl en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
2. Klachten over een door Atlasfly.nl gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie moeten binnen 15 dagen na terugkeer van de gereserveerde dienst schriftelijk en gemotiveerd bij Atlasfly.nl worden ingediend. Indien de reis niet heeft plaats gevonden dienen klachten, over een door Atlasfly.nl gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie, uiterlijk binnen één maand na de officiële vertrekdatum (staat in de reisbescheiden) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.
3. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Atlasfly.nl één jaar na deze dienstverlening.
4. Gezien Atlasfly.nl niet aansprakelijk is voor de uitvoering van uw vlucht en de geboden service van de luchtvaartmaatschappij, dient u de klacht rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij in te dienen.